Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny – czy to się opłaca?

Dla wielu osób wspólnota majątkowa między małżonkami jest naturalną konsekwencją decyzji o małżeństwie. Para, która decyduje się na prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego musi liczyć się ze wszystkimi za i przeciw. A co to oznacza?Wstępując w związek małżeński od tej chwili mąż i żona przestają samodzielnie zarządzać własnym majątkiem na poczet ich wspólnoty. Ale czy ten sposób budowania gospodarstwa i jego majątku zawsze się opłaca? Przecież bywają nieco bardziej skomplikowane sytuacje w których nie wszystko jest czarno białe.

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Najprościej mówiąc to zniesienie współwłasności majątkowej między małżonkami. A to oznacza, że każdy z małżonków pracuje na swój własny rachunek, może tym samym nabywać nieruchomości i zaciągać kredyty hipoteczne. Bez uregulowania tej sytuacji żaden z małżonków nie może dokonać zakupu nieruchomości bez zgody małżonka.

Jak dokonać rozdzielności? Jeszcze przed ślubem można podpisać intercyzę, a po zawarciu związku małżeńskiego notarialnie za zgodą obu stron lub sądownie jeżeli jedna ze stron nie wyraża na to zgody dokonać rozdziału ekonomicznego gospodarstwa domowego.

Definicje:

  1. O rozdzielności umownej mówimy, kiedy dwoje małżonków dobrowolnie i za porozumieniem obu stron, podpisuje przed notariuszem zniesienie wspólności majątkowej.
  2. O rozdzielności przymusowej mowa wtedy, kiedy sąd na wniosek nakłada rozdzielność majątkową, kiedy jedno z małżonków wnosi o ustanowienie rozdzielności i motywuje to ważnymi powodami np. gdy małżonek zaciąga niekonsultowane kredyty i pożyczki, trwoni majątek, sprzedaje mienie lub zbyt dużo wydaje pieniędzy nie informując o tym drugiej osoby, albo też pozostaje długotrwale bezrobotnym i tym samym nie przykłada się należycie do pomnażania majątku lub unika przekazywania swojego dochodu do wspólnego budżetu.

 

Wiele osób zapyta w jakim celu dokonuje się tego typu zabiegów? Otóż jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie naszej rodziny przez efektami niewłaściwych decyzji finansowych, związanych również z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ale stanowi również popularne narzędzie ułatwiające uzyskanie kredytu hipotecznego.

Kiedy warto zastosować rozdzielność majątkową przy okazji kredytu hipotecznego?

  • Gdy jako małżeństwo mamy małą zdolność kredytową lub taką, którą banko określają mianem „na granicy”. Ta sytuacja najczęściej ma miejsce w momencie, kiedy jeden z małżonków pozostaje bez pracy. Osoba z dochodem podpisuje umowę kredytową, a nieruchomość (z rynku wtórnego) może stanowić współwłasność obojga.
  • Kiedy Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wykazuje złą historię finansową jednego z wnioskodawców. Zazwyczaj dotyczy to osób, które w przeszłości miały problemy ze spłatą swoich zobowiązań przez co w chwili składania wniosku kredytowego, znacznie obciążają zdolność jego zaciągnięcia w ogóle.
  • Jeśli toczy się sprawa rozwodowa, a my chcemy kupić mieszkanie lub samochód bądź inna wartościową rzecz tylko dla siebie.

Rozdzielność majątkowa a zdolność kredytowa

Bank, który udziela kredytu hipotecznego szczególnie zwraca uwagę na to:

  1. Czy pojawiają są regularne dochody?
  2. Czy istnieją i w jakiej wysokości są inne dodatkowe zobowiązania?
  3. Jaka jest liczba osób na utrzymaniu starających się o kredyt?

Nie sprawdza czy istnieje wspólność czy rozdzielność majątkowa. Na zdolność kredytową rozdzielność majątkowa wpływa w taki sposób, że kredytodawca traktuje klientów jak spółkę. Należy przy tym pamiętać, że małżonkowie niemający wspólności majątkowej są na równi zobligowani do wypełniania zobowiązań wobec kredytodawcy, płacąc wyznaczone raty w terminie. Rozdzielność majątkowa na kredyt wpływa zatem tylko w zakresie kształtu umowy, a nie na jej warunki.

Ile trwa uprawomocnienie się decyzji o rozdzielności?

Większość osób zastanawia się nad tym kiedy od momentu podpisania działa rozdzielność majątkowa? Otóż bardzo szybko, bo
działa już od następnego dnia po jej podpisaniu. Tak to wygląda w świetle prawa, ale trzeba pamiętać, że nie we wszystkich bankach sytuacja jest jasna od razu. Część banków ustala własne wewnętrzne okresy karencji, które trwają czasami nawet 6 miesięcy.

Rozdzielność majątkowa już po zaciągniętym kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny zaciągnięty przed ustanowieniem rozdzielności majątkowej muszą spłacić oboje małżonkowie. Tu obowiązuje zasada mówiąca o tym, że prawo nie działa wstecz. A to oznacza, że skoro zobowiązanie kredytowe zostało zaciągnięte przed rozdzielnością, to spłacają go dwie strony. Dotyczy to również innych zobowiązań finansowych podjętych w trakcie trwania wspólnoty majątkowej.

Czy rozdzielność majątkowa przy kredycie hipotecznym się opłaca?

Warto raz jeszcze podkreślić, że sama rozdzielność majątkowa nie oddziałuje na kredyt hipoteczny ani na jego warunki. Tu liczy się przede wszystkim zdolność kredytowa osób wnioskujących o udzielenie kredytu na mieszkanie posiadających rozdzielność majątkową. W takim przypadku bank traktuje wnioskodawców jako spółkę i warunki kredytu mogą być ustalane indywidualnie. Nieruchomość i dług związany z zaciągnięciem kredytu na jej zakup, nie muszą być dzielone po połowie. Jedno z partnerów może się zobowiązać do spłaty większej części zadłużenia – oczywiście w zamian za większe prawo własności do tego mieszkania.

Rozdzielność majątkowa może mieć wyłącznie wpływ na sposób w jaki bank konstruuje samą umowę kredytową. Brak wspólnoty majątkowej nie ma jednak jakiegokolwiek wpływu na określenie zdolności kredytowej takiej pary oraz na ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy zostanie im udzielony kredyt hipoteczny.

Jeśli planujesz złożenie wniosku kredytowego w banku, ale Twoja sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i chciałbyś upewnić się jakie masz możliwości – wyślij do mnie niezobowiązujące pytanie, a ja postaram się Tobie pomóc.

 

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!